Paryzyg

Parızıq. Qarabağ məktəbi. 2000 il öncə.
Paryzyg. Karabakh school. 2000 years ago.

Advertisements

Varni

Yastı toxunma yun xalça “Varni”. Qarabağ məktəbi. 19-cu əsr.
Flat-woven wool carpet “Varni”. Karabakh school. 19th century.

Khanlyg

Xovlu yun xalça “Xanlıq”. Qarabağ məktəbi. Erkən 19-cu əsr.
Knotted-pile wool carpet “Khanlyg”. Karabakh school. Early 19th century.

Khanlig

Xovlu xalça “Xanlıq”. Qarabağ məktəbi. (Şuşa, 19-cu əsr)
Fleecy carpet “Khanlig”. Karabakh school. (Shusha, 19-th century)